ลุงตู่!เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเด็กประฐมวัยผ่านเว็บไซต์”ปฐมวัยไทยแลนด์”FCลุงตู่ ปฐมวัย เด็กหญิงชนชนก พิลาถ้อย ร.ร.อนุบาลธัญรดา กำแพงเพชร อวยพรวันเกิดลุงตู่

นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเด็กไทยเต็มศักยภาพ
นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเด็กไทยเวันที่ 21 มีนาคม 2566เวลา 09.15 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงกัลยา โสภาพานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการและนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม
นายกรัฐมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้และความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น สุขภาวะเด็กปฐมวัย กฎหมายสิทธิสวัสดิการของเด็ก การพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรเกี่ยวกับเด็ก และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดการศึกษาและการบูรณาการบริหารจัดการด้านเด็กปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมฯ จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ อันจะเป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับรู้ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ได้มีการรวบรวมและพัฒนาระบบไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความน่าสนใจ พร้อมเน้นย้ำการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรูปแบบ active learning ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย และช่วยพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ”


ผู้สื่อข่าวST NES รายงานวันนี้เป็นวันเกิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม FC ปฐมวัย ทำคลิปในTikTok มีคนนำไปสติตซ์ หลายร้อยคน เสียงของเด็กหญิงชนชนก พิลาถ้อย ช่วงรัฐบาลลุงตู่ ประกาศล็อกดาว อยู่บ้านช่วยชาติป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด ตั้งแต่อนุบาล๑ เมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันจบอนุบาล๓ วันนี้น้องทำคลิปอวยพรลุงตู่ มีคนเข้ามาคอมเมนท์895ความคิดเห็น ส่วนใหญ่เข้ามาอวยพรวันเกิดลุงตู่ในTikTok กันเป็นจำนวนมาก ให้กำลังใจ
เด็กหญิงชนชนก พิลาถ้อย อนุบาล๑ มีคนเข้ามาดูหลายแสนวิว
เด็กหญิงชนชนก พิลาถ้อย อนุบาล๓ ตอนนี้ในTikTok มีคนเข้ามาดู ครึ่งแสนวิว

ข่าว-หนุ่มวัยทอง ST NEWS สื่อโซเชี่ยลประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวกำแพงเพชร
095-342-168