รวยล้นฟ้า เหลือแต่คุณงามความดี อาลัย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาเสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี เบียร์ช้าง สิ้นแล้วผู้ก่อตั้งช้างคลินิก เบียร์ช้าง กำแพงเพชร

สำนักงานข่าว ST NEWS รายงาน สิ้นแล้วผู้ก่อตั้งช้างคลินิก คุณหญิงวรรณา สิริวัตนภักดี ผู้ริเริ่มนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละโรคมาตรวจรักษาให้กับประชาชนชาวกำแพงเพชร ได้รักษากับหมอเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ในราคาถูก ชาวกำแพงเพชรรู้ข่าวการเสียชีวิตคุณหญิง ร้องให้ระงม

สิ้น “คุณหญิงวรรณา” ภรรยาเจ้าสัวเบียร์ช้าง!!

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อายุ 80ปี ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเวลา 01.24 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์

คุณหญิงวรรณา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณาได้มีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี สามี ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยาวนานกว่า 50 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

ด้านครอบครัวคุณหญิงวรรณา และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตร 5 คน

  • นาง อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์
  • นาง วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด
  • นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
    -นาง ฐาปนี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  • นาย ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข่าว-สมหมาย ศรีสมุทร ST NEWS สื่อโซเชี่ยลประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวกำแพงเพชร
095-342-168