นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดงานเปิดงานโครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ”ด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”ระยะที่2(พ.ศ.2566-2570)พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุม เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สำนักงานข่าวST NEWS รายงานวนที่27มีนาคม2566 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกล่าวเปิดประชุม แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว หัวหน้าปชส.กำแพงเพชร

นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่น นายธนทัต ประเสริฐนู ประธานชมรมสื่อโซเชี่ยลประเทศไทย สมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท) สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชร นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้างานกลุ่มสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และทีมวิทยากร รองผู้ว่าฯกล่าวถึงบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรมและกรอบแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต้นแบบให้มองดู ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าบองบริษัทเฉาก๊วยชากังราว ท่านมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างผู้ให้ผู้เสียสละ ทุกองค์กร ยกย่องท่านเป็นแบบอย่างผู้ให้ผู้เสียสละอันดับต้นๆของจังหวัดกำแพงเพชร ประธานกล่าวเปิดประชุมเสร็จ พิธีกรขอให้หน่วยงานเครือข่ายภาคสังคม6ฝ่ายถ่ายรูปร่วมกับประธานฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส 1.เครือข่ายภาครัฐ2 เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน3เครือข่ายการศึกษาเด็กและเยาวชน 4เครือข่ายศาสนา5เครือข่ายสื่อมวลชน6เครือข่ายภาคประชาชนสังคม ชุมชนและครอบครัว วิทยากร เริ่มบรรยายศูนย์บทบาทของความดีมีคุณธรรม ยกตัวอย่างเด็กเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่๑ มอบส่งคืนเจ้าของ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง

ในภูมิภาคต่างๆ ภาคเหนือ:จังหวัดพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาขยายไปสู่ จ.ศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคกลาง:จังหวัดราชบุรี ภาคใต้:จังหวัดพัทลุง การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้เชื่อมโยงพลังทางวิชาการในท้องถิ่น ประสานพลังนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานเครือข่ายต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเลือกจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการร่วมขบวนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย เป็น”จังหวัดคุณธรรม” วิทยากร ให้6กลุ่มนำเสนอแนวความคิดแต่ละกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

ภาพ-วิสุทธิ์ สมทอง ข่าว-ทองม่อน พลพงษ์ST NEWS สื่อโซเชี่ยลประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวกำแพงเพชร
095-342-168